Committees

Honorary Committee:

dr Krzysztof Żuk
Mayor of Lublin City

prof. dr hab. Cezary Sławiński
President of the Lublin Branch of the Polish Academy of Sciences

dr hab. Marcin Turek, prof. UMCS
Chairman of the Lublin Branch of the Polish Physical Society

prof. dr hab. Radosław Dobrowolski
Rector of the Maria Curie-Sklodowska University in Lublin

dr hab. Monika Budzyńska, prof. UMCS
Dean of the Faculty of Mathematics, Physics and Computer Science, UMCS

prof. dr hab. Ryszard Zdyb
Director of the Institute of Physics, UMCS

prof. dr hab. Agnieszka Nosal-Wiercińska
Chairman of the Committee of the Development and Promotion of the Achievements of Young Scientists, Polish Academy of Sciences, Lublin Branch


Scientific Committee:

dr hab. inż. Maciej Dems, prof. PŁ – Politechnika Łódzka
prof. dr hab. Jarosław Grobelny – Uniwersytet Łódzki
dr hab. inż. Wojciech Koczorowski, prof. PP – Politechnika Poznańska
dr hab. inż. Barbara Kościelska, prof. PG – Politechnika Gdańska
dr hab. Paweł Kowalczyk, prof. UŁ – Uniwersytet Łódzki
prof. dr hab. Mariusz Krawiec – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
prof. dr hab. Franciszek Krok – Uniwersytet Jagielloński
dr hab. inż. Piotr Kuświk, prof. IFM PAN – Instytut Fizyki Molekularnej PAN
dr hab. inż. Monika Kwoka, prof. PŚ – Politechnika Śląska
dr hab. Mikołaj Lewandowski, prof. UAM – Uniwersytet Adama Mickiewicza
prof. dr hab. Sebastian Maćkowski – Uniwersytet Mikołaja Kopernika
dr hab. Leszek Markowski, prof. Uwr – Uniwersytet Wrocławski
prof. dr hab. Marek Nowicki – Uniwersytet Wrocławski
prof. dr hab. inż. Regina Paszkiewicz – Politechnika Wrocławska
dr hab. inż. Iwona Pełech, prof. ZUT – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny
prof. dr hab. Zbigniew Postawa – Uniwersytet Jagielloński
dr hab. Arkadiusz Ptak, prof. PP – Politechnika Poznańska
prof. dr hab. inż. Marek Przybylski – Akademickie Centrum Materiałów i Nanotechnologii AGH
dr hab. inż. Witold Skowroński, prof. AGH – Akademia Górniczo-Hutnicza
dr hab. Piotr Wojnar, prof. IF PAN – Instytut Fizyki PAN

Local Organizing Committee (Institute of Physics, UMCS):

Prof. Dr. hab. Mariusz Krawiec – chairman
Prof. Dr. hab. Ryszard Zdyb – co-chairman
Prof. Dr. hab. Mieczysław Jałochowski
Prof. Dr hab. Agnieszka Nosal-Wiercińska
Dr. Agnieszka Stępniak-Dybala
Dr. Marek Kopciuszyński – secretariat
Dr. hab. Tomasz Kwapiński – secretariat
Dr. Paweł Wojciechowski – companies
Msc. Mirosław Stróżak – companies
Dr. Eng. Piotr Dróżdź
Dr. Piotr Sagan
MSc. Mariusz Gołębiewski
Msc. Janusz Filiks – invoices
Witold Marucha